Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Artykułem 13 RODO w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Administrator Danych:                  Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: pl. Adama Mickiewicza 1, 57-250 Złoty Stok

Kontakt: ops@zlotyops.pl | tel. 74 817 52 88

Inspektor Ochrony Danych:         iod@zlotyops.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w trakcie rozmów telefonicznych z naszym Ośrodkiem, Pani/Pana dane osobowe są rejestrowane w celu monitorowania jakości obsługi oraz zabezpieczenia interesu prawnego.

 

  1. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz Art.9 ust. 2 lit. a) RODO.
  2. Kontynuując rozmowę po otrzymaniu informacji o jej nagrywaniu, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zakres udostępnionych danych zależy od treści rozmowy.
  3. Okres przechowywania: Nagrania są przechowywane maksymalnie przez trzy miesiące lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeśli nagranie może służyć jako dowód w postępowaniu, jego przechowywanie zostanie przedłużone do zakończenia tego postępowania. Po tym czasie nagrania są niszczone, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.
  4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym organom zajmującym się informacją publiczną oraz organom prowadzącym postępowania na podstawie skargi lub wniosku.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą: Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale konieczna do załatwienia sprawy telefonicznie. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt w formie pisemnej lub elektronicznej.
  7. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.