Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na terenie gminy Złoty Stok w 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego na ternie gminy Złoty Stok w 2020r.